دسترسی سریع
دسترسی سریع
کلاسهای جبرانی
استاد ناهید قراخانلو
دانشجویان درس معادلات روز سه شنبه ساعت ۸ تا ۱۱ توجه داشته باشید که با توجه به تعطیلی دانشگاه در هفته گذشته، فردا ۹۸/۱۰/۱۰ کلاس معادلات دیفرانسیل حتما تشکیل خواهد شد و از مباحث این جلسه، سوال امتحانی نیز طرح گردیده است.
❇️استاد نامدار : قابل توجه کلیه دانشجویانی که با اینجانب در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه درس دارند، با توجه به تعطیلی دانشگاه در هفته گذشته، کلاس های مورخ ۱۱ و ۱۲ دی ماه برگزار می گردند و از مباحث این جلسه، سوال امتحانی نیز طرح گردیده است.
استاد سایه گودرزی،
تحويل پروژه طرح ٥ روز پنج شنبه ١٠/١٢ ساعت ٩ صبح برگزار می شود.
استاد مینا دهقان زاده
قابل توجه کلیه دانشجویانی که با اینجانب درس علم مواد دارند و به دلیل تعطیلی هفته گذشته قادر به ارائه کنفرانس خود نشدند، چهارشنبه ۱۱ دی ماه ساعت ۱۰ تا ۱۲ برای ارائه کنفرانس خود حاضر شوند.
استاد فریدون جم، دانشجویان درس دینامیک سیالات محاسباتی مقدماتی و ترمودینامیک ۲ توجه داشته باشید که با توجه به تعطیلی دانشگاه در هفته گذشته،
وز پنج شنبه مورخ ۱۲ دی ۹۸ ساعت ۸ تا ۱۱ (دینامیک سیالات محاسباتی مقدماتی) و ۱۱ الی ۱۴ (ترمودینامیک ۲) حتما کلاس برگزار خواهد شد.
 در ضمن از مباحث این جلسه، سوال امتحانی نیز طرح شده است. با آرزوی موفقیت شما، با تشکر - جم
کلاس جبرانی درس مسکن گروه کارشناسی شهرسازی با استاد هدیه احمدپور روز  سه شنبه ۱۰ دی ماه ساعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰ کلاس201 برگزار می شود.
ملاحظات تاریخ نام درس نام استاد کد استاد ردیف
کلاس 206 - 14:30 الي 17:30 1398/09/25 الکترونيک صنعتي باجلان حيدر 880 1
آز ال 2 - 12:30 الي 14:30 1398/09/25 آزمايشگاه الکترونيک عمومي باجلان حيدر 880 2
کلاس 107 - 8 الي 11 1398/09/25 زبان تخصصي 2 حسيني سيده فاطمه 1081 3
کلاس 208 - 13 الي 15 1398/09/25 ماشين هاي مخصوص خيرخواه ايمان 969 4
کلاس 205 - 11 الي 14 1398/09/25 برنامه نويسي کامپيوتر رباني فاطمه 922 5
کلاس 308 - 15 الي 18 1398/09/25 مباني داده کاوي صالحي فاطمه 661 6
کلاس 317 - 12:45 الي 14:30 1398/09/25 اخلاق حرفه اي در مديريت با رويکرد اسلامي صالحي مهديه 1055 7
کلاس 316 - 16 الي 18 1398/09/25 سيستمهاي اطلاعات حسابداري قجربيگي مهسا 1050 8
کلاس 316 - 13 الي 16 1398/09/25 تئوري حسابداري 2 قجربيگي مهسا 1050 9
کلاس 310 - 14 الي 17 1398/09/25 حسابداري پيشرفته (1) کشاورزي محمدحسين 774 10
کلاس 106 - 14 الي 17 1398/09/25 سازه هاي فولادي 1 کشت پور آرش 1071 11
کلاس 207 - 11 الي 17 1398/09/25 رياضي کاربردي (1) متولي زويا 328 12
آتليه 1 - 13 الي 15 1398/09/25 مباني هنرهاي تجسمي X مسعودي مليحه 1101 13
کلاس 108 - 8 الي 11 1398/09/26 مديريت توليد و عمليات احمدي رضا 925 14
کلاس 206 - 11 الي 14 1398/09/26 طراحي ايجاد صنايع احمدي رضا 925 15
کلاس 206 - 14 الي 17 1398/09/26 مديريت و کنترل پروژه احمدي رضا 925 16
کلاس 314 - 14 الي 15:45 1398/09/26 روشنايي فني بنام الهام 957 17
کلاس 314 - 12 الي 13:45 1398/09/26 زبان فني بنام الهام 957 18
کلاس 305 - 14 الي 17 1398/09/26 اقتصاد مهندسي خاني ثريا 967 19
کلاس سمينار 10 الي 12 1398/09/26 شيوه ارائه مطالب علمي و فني خيل نژاد نسرين 280 20
کارگاه انجمن 8 الي 11 1398/09/26 طراحي و ساخت به کمک کامپيوتر دهقان زاده مينا 608 21
کلاس 204 - 11 الي 14 1398/09/26 علم مواد دهقان زاده مينا 608 22
کلاس 201 - 8 الي 11 1398/09/26 مدارهاي مخابراتي قنبري محمد 725 23
کلاس 309 - 11 الي 13:30 1398/09/26 حسابداري پيشرفته (1) کشاورزي محمدحسين 774 24
کلاس 310 - 11 الي 14 1398/09/27 معماري کامپيوتر اسدي کويج بهاره 1025 25
کلاس 307 - 10 الي 17:30 1398/09/27 مقدمات طراحي معماري 1 افشار آذر 1080 26
کلاس 206 - 8 الي 11 1398/09/27 زبان خارجي عمومي اميني مهدي 352 27
کلاس 206 - 11 الي 14 1398/09/27 زبان خارجي اميني مهدي 352 28
کلاس 306 - 8 الي 14 1398/09/27 زبان فارسي آسرايي مريم 1087 29
آز مخابرات 1 - 14 الي 17 1398/09/27 آزمايشگاه الکترونيک عمومي باجلان حيدر 880 30
کلاس 314 - 11 الي 14 1398/09/27 مباني سازمان و مديريت حسيني سيده فاطمه 1081 31
کلاس 314 - 8 الي 11 1398/09/27 اصول حسابداري (1) حسيني سيده فاطمه 1081 32
کلاس 314 - 14 الي 15:30 1398/09/27 روانشناسي کار حسيني سيده فاطمه 1081 33
آتليه 1 - 16 الي 18 1398/09/27 کارگاه شهرسازي 4 حق شناس گرگاني نسرين 1013 34
آتليه 1 - 14 الي 16 1398/09/27 طراحي و کاربرد نظام اطلاعات شهري حق شناس گرگاني نسرين 1013 35
کلاس 310 - 8 الي 11 1398/09/27 برنامه سازي پيشرفته (2) کرباسي مصطفي 1026 36
کلاس 316 - 12 الي 14 1398/09/27 سيستم هاي اطلاعات مديريت کرباسي مصطفي 1026 37
کلاس 108 - 8 الي 11 1398/09/27 فارسي ياسمي ماندانا 534 38
کلاس 109 - 14 الي 17 1398/09/28 تحليل سيستم هاي انرژي الکتريکي2 ايزدي مهدي 964 39
آز الکترونيک 14 الي 15:30 1398/09/28 آزمايشگاه اندازه گيري الکتريکي حاجي اسماعيلي رويا 1092 40
کلاس 317 - 16 الي 17 1398/09/28 ايمني دربرق حاجي اسماعيلي رويا 1092 41
کلاس 317 - 12:45 الي 14:30 1398/09/28 اخلاق حرفه اي در مديريت با رويکرد اسلامي صالحي مهديه 1055 42
کلاس 319 - 14 الي 17 1398/09/28 مدارهاي مخابراتي قنبري محمد 725 43
کلاس 310 - 14 الي 17 1398/09/28 مکانيک سيالات 1 کاظمي فرد احمد 1082 44
کلاس 305 - 8:30 الي 11 و کلاس 306 - 11 الي 14:30 1398/09/28 حقوق و قوانين شهري مهدوي نژاد رسول 1044 45
کلاس 310 - 15:30 الي 17:30 1398/09/28 مديريت رفتار مصرف کننده نگهداري آزاده 1072 46
کلاس 107 - 11 الي 14 1398/09/28 طراحي اجزاء 1 يگانه محسن 990 47
کلاس 111 - 11 الي 13 1398/10/02 مالياتي (1) خواجه وند نسيم 547 48
کلاس 107 - 16 الي 18 1398/10/02 رياضيات مهندسي نورياني هاجر 322 49
کلاس 209 - 8 الي 11 و کلاس 310 - 11 الي 14 1398/10/04 معماري کامپيوتر اسدي کويج بهاره 1025 50