دسترسی سریع
دسترسی سریع
رشته مهندسی و مدیریت منابع آب
با توجه به نقش حیاتی آب در جوامع بشری و خصوصاً در کشوری نظیر ایران که از جمله مناطق خشک محسوب می شود، صنعت آب در ایران را باید در زمره صنایع مادر به حساب آورد. دورۀ کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت منابع آب به منظور تربیت متخصصانی تدوین شده است که بتوانند در زمینه‌های شناخت منابع آب و کنترل و بهسازی کیفیت منابع آب، نیازهای آبی،ذخیره، کنترل و انتقال، انحراف و توزیع آب اطلاعات لازم رابه دست آورند و در مراحل مختلف طراحی، نظارت و مدیریت پروژه‌های آب کار کنند.
دانشجویان این رشته در طول تحصیل با خطوط انتقال ، مخازن ذخیره و مطالبی از این قبیل که مرتبط با تاسیسات فاضلاب باشد آشنا می شوند. علاه بر این دانشجویان این رشته در زمینه مسائل مرتبط به رودخانه ها مثل :رسوب، کنترل سیلاب و … آموزش تخصصی می بینند.