دسترسی سریع
دسترسی سریع
رشته حسابداری بازرگانی- حسابداری
رشته حسابداری بازرگانی یکی از رشته های زمینه خدمات شاخه فنی و حرفه ای بوده که  بر مبناي آموزش‌هاي علمي و کاربردي طراحي شده است. هدف از اين رشته، تربيت افرادي است که بتوانند فاصله‌ي بين کارشناسان حسابداري و سطوح تحصيلي پايين‌تر را دربرگيرند؛ به عبارت ديگر، هدف از اين برنامه، تربيت کاردان حسابداري است؛ بنابراين در طراحي آن مهارت‌هاي لازم در نظر گرفته شده است. برنامه‌ي مذکور در قالب کاردان حرفه‌اي با لحاظ کردن سهم درس‌هاي در نظرگرفته‌شده در برنامه آموزشی وزارت علوم تهيه شده به نحوي که فراگير پس از کسب آموزش‌هاي ارائه‌شده توانايي لازم براي احراز شغل تکنسين حسابداري را خواهد داشت.
زمینه‌های شغلی و بازار کار این رشته شامل کارمند امور مالی ادارات، کارمند امور مالیاتی، کارپرداز ادارات و شرکتها، حسابداری مالی و صنعتی، مسئول رسیدگی و صدور اسناد، متصدی اعتبارات، تحویلدار بانک، حسابدار اموال ادارات و ارگان ها می باشد.