دسترسی سریع
دسترسی سریع
استاد ايمان خيرخواه،
دانشجوياني که با اينجانب درس پروژه دارند روز سه شنبه مورخ 23/2/98 ساعت 14 جهت ارائه گزارش کار پاياني و روز سه شنبه 7/3/98 ساعت 10:30 جهت ارائه فايل هاي نهايي پروژه و ارزيابي عملکرد حضور داشته باشند. عدم حضور در تاريخ هاي مذکور به منزله انصراف تلقي شده و تمامي عواقب آن بر عهده دانشجو مي باشد.
کلیه دانشجویانی که درس آز تکنولوژی بتن با استاد مصطفی طالبی دارند، کلاس عملی ۲ جلسه ای در روز دوشنبه ۹۸/۲/۲۳ از ساعت ۸ الی ۱۱ صبح در محل آزمایشگاه به نشانی: 
کرج آزادگان خ برغان کوچه لهراسبی پلاک ۹۴ شرکت کویر بتن پایدار البرز برگزار میگردد.
حضور تمامی دانشجویان الزامی است.
کلیه دانشجویانی که درس ریاضی ۲ با استاد ناهید قراخانلو دارند، کلاس حل تمرین از مباحث انتگرال دوگانه روز چهارشنبه 18 اردیبهشت ماه ساعت 8 الی 11 برگزار خواهد شد.
امتحان میان ترم درس برنامه سازی سیستم، استاد اسدی روز پنجشنبه مورخ ۱۹ اردیبهشت ماه می باشد.
امتحان میان ترم درس سیگنال و سیستم، استاد اسدی روز پنجشنبه مورخ 26 اردیبهشت ماه می باشد.
کلیه دانشجویانی که درس ریاضی ۲ با استاد ناهید قراخانلو دارند، روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ساعت ۸ الی ۱۰:۴۵ کلاس حل تمرین از مبحث انتگرال دوگانه برگزار خواهد شد.
به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند، عدم حضور اساتید در دانشگاه یک روز قبل در کانال و سایت اطلاع رسانی می شود. اگر اساتیدی عدم حضور خود را در روز جاری به امور اساتید اطلاع دهند فقط در سایت دانشگاه قسمت دسترسی سریع (اطلاعیه برگزاری کلاسها) اطلاع رسانی خواهد شد.