دسترسی سریع
دسترسی سریع
 نقشه کشی معماری-معماری
رشته کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری با هدف تربیت افرادی که بتوانند فاصله تخصصی بین مهندس معمار و سطوح پایین تخصصی را در کارهای اجرایی معماری پر کرده و در زمینه طراحی به عنوان دستیار مهندس معمار فعالیت کنند، شکل گرفته است. کاردان معماری می تواند مهندسین معمار را در زمینه های ارائه، ترسیم و رساندن یک طرح اولیه مهندس طراح به فاز 1 و 2 (ترسیم نقشه های معماری و اجرایی) یاری کرده و در تمامی زمینه های کمی و کیفی بین مهندس معمار و افراد کم تخصص یا بی تخصص ارتباط مناسبی برقرار کند.
پس از پایان دوره تحصیلی کاردانی پیوسته علمی کاربردی نقشه کشی معماری، فارغ التحصیلان این رشته دارای توانمندی های زیر می باشند :
•    توانایی کار در دفاتر فنی و معماری (مهندسین مشاور) و کمک در جهت ارائه کار طراح
•    توانایی اداره کارگاه های کوچک ساختمانی
•    توانایی نظارت بر کارهای اجرایی ساختمانی و معماری و کمک در جهت صحت و دقت انجام کارها