دسترسی سریع
دسترسی سریع
گروه خبري : تقویم آموزش
تاريخ انتشار : 20 اسفند -
كد :2

عضویت در انجمن علمی دانشجویی

عضویت در انجمن علمی دانشجویی

به اطلاع دانشجویان علاقمند به عضویت در انجمن علمی دانشجویی دانشگاه میرساند، جهت عضویت و تکمیل اطلاعات خود به صورت الکترونیک از طریق فرم زیر اقدام نمایید.

 🔺فرم مشخصات اعضای انجمن علمی دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی 1400-99:  https://digiform.ir/w5b6f06b9