دسترسی سریع
دسترسی سریع
گروه خبري : پیام ها و اطلاعیه ها
تاريخ انتشار : 27 مردادماه، 5شنبه
كد :64

کمیسیون موارد خاص

 به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند، با توجه به دستوالعمل  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص سامانه کمیسیون موارد خاص  http://portal.saorg.ir/   ثبت درخواست های متقاضیان جهت تمدید سنوات تحصیلی(لیست پیوست) از طریق سامانه مذکور امکان پذیر میباشد. برای مشاهده مراحل ثبت درخواست می توانید فایل راهنمای  سامانه که به پیوست اطلاعیه آمده است را مطالعه نمایید. 
👇👇👇👇

❇️ لازم به ذکر میباشد حتما تمامی مراحل بصورت کامل انجام شود و اطلاعات خواسته شده دقیق و درست وارد شود. به درخواستهایی که ناقص ارسال شود ترتیب اثر داده نمیشود.

❇️ دانشجویان گرامی توجه داشته باشید مهلت ارسال درخواست تا روز شنبه 1401/06/05 میباشد، در صورت عدم ارسال درخواست تا این تاریخ عواقب ناشی از آن به عهده دانشجو میباشد.

❇️ ضمنا توجه داشته باشید دانشجویان پسر میبایست مدرک نظام وظیفه خود را بارگزاری نمایند.

❇️ لازم به ذکر است آخرین نیمسال تحصیلی را 2-1400(نیمسال دوم 1400) وارد نمایید. 


راهنمای_ثبت_درخواست_سنوات_تحصیلی_در_سامانه_سجاد
کاردانی پیوسته
کارشناسی پیوسته
کارشناسی ناپیوسته