دسترسی سریع
دسترسی سریع
گروه خبري : پیام ها و اطلاعیه ها
تاريخ انتشار : 31شهريور ماه، 4شنبه
كد :55

فراخوان پذیرش دانشجویان استعدادهای درخشان

 
دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی در راستای اجرای سیاستهای حمایت و هدایت استعدادهای درخشان و به استناد دستورالعمل اجرایی آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد از بین دانش آموختگان و دانشجویان نیمسال آخر مقطع کارشناسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور متقاضی استفاده از تسهیلات پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در سال 1400 در رشته های مندرج در انتهای این اطلاعیه درچارچوب مقررات مربوط دانشجو میپذیرد.
خواهشمند است متقاضیان محترم پس از دریافت و مطالعه دقیق آیین نامه )دریافت آیین نامه( در صورت داشتن شرایط، طبق مراحل زیر اقدام نمایند:
  1. تکمیل فرم درخواست "استفاده از تسهیلات پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان" (دریافت فرم)
  2. تهیه گواهی رتبه و ریزنمرات تأیید شده از دانشگاه محل تحصیل
  3. -تصویر صفحة اول شناسنامه )در صورت وجود توضیحات، تصویر صفحة توضیحات نیز ارسال شود(
  4. تصویر کارت ملی
  5. داوطلبان واجد شرایط میبایست حداکثر تا پایان روز شنبه مورخ 10 مهر1400 مدارک فوق الذکر رابه اداره خدمات آموزشی دانشگاه ارائه نمایند ویا به آدرس ایمیل  s.amini66@yahoo.comارسال نمایند.
ردیف نام رشته
1 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته علوم کامپيوتر
2 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته مهندسي کامپيوتر گرايش نرم افزار
3 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته مهندسي فناوري اطلاعات گرايش مديريت سيستم هاي اطلاعاتي
4 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته مهندسي کامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي کامپيوتري
5 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته مهندسي فناوري اطلاعات گرايش تجارت الکترونيکي
6 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته مهندسي برق گرايش سيستم هاي قدرت
7 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فناوري
8 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها
9 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته حسابداري
10 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته مديريت جهانگردي گرايش برنامه ريزي توسعه جهانگردي
11 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته مديريت بازرگاني-گرايش بازاريابي
12 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته مهندسي عمران گرايش سازه
13 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب
14 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته مهندسي معماري
15 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک
16 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته علم داده